Cenník

Cenník - mesto

Železničná stanica – Nemocnica, Ružový háj, Nám. Vámberyho, Pošta1, Radnica, B. Kondého, Boriny

Sadzba 1
2 Jazda
  •  

Sídlisko Sever, Sídlisko východ, Sídlisko západ, Tesco, Kaufland, Max, Sagax, Záhradnícka

Sadzba 2
2,50 Jazda
  •  

Garden town, Schindler, Kračanská cesta, Istermeat, Metrans

Sadzba 3
3,50 Jazda
  •  

Cenník - mimo mesta

6:00 – 22:00
1 km
  •  
22:00 – 6:00
1,20 km
  •  
Čakanie
0,20 za každú jednu minútu
  •  

Podľa sadzby 3 sa účtujú aj jazdy cez celé mesto / t.j. z jedného konca na druhý, napr.: Záhradnícka Tesco, Schindler Nová Ves, Sever II. Schindler/

Nástupné 1€ pri jazde mimo mesta.

Ceny sú uvedené s DPH. 
Nie sme platiteľmi DPH